Lidt historiefortælling

Badehotellet "Belvedere" i Stationsgade, ca. 1932

Jens Bak & Per Lykke | 8240 Risskov - DK | vejlbykrat@gmail.com